Introduktion

Psykoanalys

Psykoterapi

Kontakta oss

E-post

Grundläggande för vårt synsätt är uppfattningen att människans handlingar har såväl orsak som mening.

Vi utför dagligen ett flertal handlingar som kan tyckas meningslösa eller slumpmässiga. Ändå är det handlingar som kan få konsekvenser och som härrör från omedvetna känslor. Detta är uttryck för tankar, känslor och minnen som vi trängt bort på grund av att de varit för arbetsamma eller smärtsamma att konfronteras med.

I relationer med andra människor upprepar man omedvetet känslor och reaktionsmönster från sina första relationer, t ex med föräldrar och syskon. Detta gör man dels för att försöka återuppleva och lösa tidigare olösta dilemman, dels för att omedvetet försöka uppnå en tillfredsställelse av önskningar som frustrerats tidigt i livet.

I psykoanalys och i psykoterapi kan man få hjälp med att bli medveten om dessa inre konflikter och hämningar. Psykoanalytikern eller psykoterapeuten hjälper till att bemöta dem på ett för individen nytt sätt.

Här kan du boka en konsultation med oss för att diskutera om psykoanalys kan vara till hjälp för dig.

 

 

Uppdaterad: 2018-09-08