Introduktion

Psykoanalys

Psykoterapi

Kontakta oss

E-post

Sedan 1983 har vi som arbetar på Otterhällans Institut i Göteborg varit verksamma som
leg. psykoterapeuter och leg. psykologer, och vi har också handledarkompetens i psykoterapi.

Basen för vårt arbete är psykoanalytiskt orienterad psykoterapi och psykoanalys.

Vi har lång erfarenhet av att bedriva psykoanalyser, psykoterapier, konsultationer samt handledning.

Vi åtar oss handledning  på psykoterapier, samtalskontakter, konsultationer och behandlingsarbete.

Vi handleder även inom socialtjänsten, boendestöd, HVB-hem, psykiatrin, vårdcentraler etc.

 

I Coronatider

Vi erbjuder Coronaanpassad mottagning, med säkert avstånd.

 

Erbjudande

Unga vuxna kan gå i psykoterapi till reducerad kostnad. Det avser unga med studielån, kraftigt reducerad eller ingen inkomst.

 

Välkommen!

Karin Wedne och Jolanta Raisler

 

Uppdaterad: 2020-09-14